قیمت قفسه بندی جدید استحکام
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 
محصولات قفسه بندي رادان صنعت
 قیمت قفسه بندی جدید استحکام [ 30 /03 /1395] | تعداد بازدید : 4212
ردیف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح تعداد قیمت(ريال)
1 یکطرفه ارتفاع 220 فاقد باکس وحفاظ در 6 طبقه 1دستگاه 3،900،000
 2 یکطرفه ارتفاع 220 فاقد باکس وحفاظ در 5 طبقه 1دستگاه  3،500،000
 3  یکطرفه ارتفاع 220 دارای باکس وفاقد حفاظ در 6 طبقه 1دستگاه  4،600،000
 4  یکطرفه ارتفاع 220 دارای باکس وفاقد حفاظ در 5 طبقه 1دستگاه  4،200،000
 5  دو طرفه ارتفاع 180 فاقد باکس وحفاظ در 5 طبقه 1دستگاه  5،400،000
 6  سر شلف ارتفاع 280 فاقد باکس وحفاظ در 5 طبقه 1دستگاه  3،800،000